Dakherstel Kazernestraat Woerden

ingevoerd op 31-1-2011

Gedeeltelijk vervangen dakbeschot tgv houtrot en aantasting houtboorders. Bestaande isolatie terug geplaatst, pannen vervangen en nokvorsten opnieuw aangesmeerd met zand/cement specie.
Oude situatie Oude situatie
Situatie na sloop, buitenzijde Situatie na sloop, buitenzijde
Situatie na sloop, binnenzijde Situatie na sloop, binnenzijde
Vernieuwde dakbeschot Vernieuwde dakbeschot